Första rullet, hörnspelet från Wolves – Leeds, sitter med god marginal och vi hoppar till andra rullet där spelet blir ett målspel från SHL. Lycka till vid rygg!